Sommige werkomstandigheden vragen om meer bluspotentieel dan een standaard brandblusser. Onze bluswagens geven meer slagkracht om het slagen van de brandbluspoging te vergroten. Binnen de industrie van groot belang

Bluswagens